Drzwi przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest typowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które przyjmowane jest dla urządzeń i sposobów ochronnych lub ich składników i ilości.

http://xzs.pl/529-ling-fluent-15Zobacz naszą stronę www

W kontaktu ze bogatymi rozbieżnościami w terenie bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu podstawowych wartości w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na znacznie popularniejszy i szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która ujawniła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są dane do służby w tych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w charakterze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które dane są do książce w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w obszarze ochrony i bezpieczeństwa gości na zachowaniach, na jakich potrafi spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie urządzenia EX, winnym stanowić właściwie oznaczone oraz przejść szereg testów, które cierpią na końcu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska otrzymała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady produkcji oraz znaczenia tego pokroju urządzeń. Więcej na punkt Atex znajdziesz tutaj.