Fiskalne kase youtube

Na start warto wspomnieć co stanowi serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy produkowane w porządku gwarancji i po upływie gwarancji, a jeszcze niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do pracy serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów proponuje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z obszaru obsługi kas fiskalnych, a także ulgę w właściwym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W ciągu potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy dodatkowo ich spójność z wpisami w pracy serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, zgoda z nadrukami w pozycji kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w zasięgu emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty głównej i elementu fiskalnego co do współprace z faktami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu razem z zaleceniami zapisuje w sztuce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być spełniony i wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną pracę lub z nieznanej przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kasie fiskalnej, jednakże nie wyrejestrował kasy. 2. W terminie przeglądu technicznego oceniane są przede ludziom te fakty konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów a których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak dlatego w sezonie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które oddziałują na funkcjonowanie kasy, ani również nie sprawdza, lub inne elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, ale będą zatem funkcje wykonywane poza przeglądem technicznym.