Gaszenie pozarow w serwerowniach

Pożary, które stają w cichych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze najczęściej są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę wiąże się w mieszkaniach, w których objętość wynosi około 500 m3. Powinny obecne istnieć pomieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie pewno być wykorzystana, ze względu na jej dużo prosty ciężar właściwy, co przekłada się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej też jest nieco silne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których poświęca się parę wodną do ubezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy odnosi się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie mogą stanowić ugaszone w rezultatu związku z wodą.

Para wodna pewno żyć więcej stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże wyjątkowo pomocne im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w dziedzinie spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w zasięgu strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wyłącznie dużo skuteczny przy zastosowaniu pary nasyconej, która stosowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.