Ladunek elektryczny si

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na obniżeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na skutek przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie bierze się go w charakterze transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne że liczyć różną forma. Najprostsze i nieco skomplikowane modele koncentrują się z zacisku uziemiającego też z przewodu. Bardziej zaawansowane i zwiększone technologicznie są wyposazone w plan ochron stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, to gdy uziemienie zostało w czysty sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są dawane w ciągu załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W produkcie napełniania lub opróżniania zbiorników o innej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstawania że stanowić więcej mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub dzielenie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W efektu bliskiego i szybkiego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie czytelny w formy iskry. Brak kontroli nad rozładowaniem iskrowym może robić zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co świadczy eksplozję lub niebezpieczny wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.